AMP Futbol w MOS3

Projekt pod nazwą Akademia Amp Futbol Varsovia ma umożliwić uczestnictwo w regularnych treningach i grę w piłkę nożną wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Rekrutacja jest stale otwarta, a zgłaszać mogą się wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Najważniejszym kryterium jest chęć do gry w piłkę, ponieważ ideą Akademii jest "piłka nożna dla wszystkich" . Projekt prowadzony jest przy współpracy z stowarzyszeniem AMP FUTBOL Polska.