Struktura organizacyjna

Schemat struktury organizacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie