Ogłoszenia o zamówieniu

Formularz ofertowy Usługi ochrony MOS3.S.26.06.24

 

Draft umowy Usługi ochrony MOS3.S.26.06.24

 

Zapytanie ofertowe Usługi ochrony MOS3.S.26.06.24

 

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego z dnia 12122023 Usługi ochrony

 

Zapytanie ofertowe Usługi ochrony MOS3.S.26.05.24

https://drive.google.com/file/d/1fgRFyawOryP5125D2QaKv2yI4VsckrDu/view?usp=drive_link

Formularz ofertowy Usługi ochrony MOS3.S.26.05.24

https://drive.google.com/file/d/177vnsWTr_gekO7ll5jSb3w9zSCEdyKZG/view?usp=sharing

Draft umowy Usługi ochrony MOS3.S.26.05.24

https://drive.google.com/file/d/16Y-3zQ4TMGNSFRIMsCv7m0yFHmU5ADZ9/view?usp=sharing
-- 

 

 

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.03.24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.04.24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty prace pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.03.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Karty paliwowe MOS3.S.26.01.24

Formularz ofertowy prace pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.03.23

Zapytanie ofertowe prace pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.03.23

Formularz ofertowy Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.03.24

Formularz ofertowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.04.24

Draft umowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.04.24

Zapytanie ofertowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.04.24

Oświadczenie do zapytania o Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.03.24

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.03.24

Draft umowy świadczenie usług BHP MOS3.S.26.03.24

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowgo z dnia 13.11.2023r. świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej MOS3.S.26.02.24

Formularz ofertowy Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej MOS3.S.26.02.24

Formularz ofertowy Karty paliwowe MOS3.S.26.01.24

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe MOS3.S.26.01.24

Zawiadomienie o zamknięciu zapytania ofertowego prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.02.23

Zapytanie ofertowe prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.02.23

Formularz ofertowy prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.02.23

Zawiadomienie o zamknięciu zapytania ofertowego prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.01.23

Zapytanie ofertowe prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.01.23

Formularz ofertowy prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie ośrodka MOS3.S.26.01.23

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.12.22

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.12.22

Oświadczenie do zapytania o Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.12.22

Formularz ofertowy Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.12.22

Draft umowy świadczenie usług BHP MOS3.S.26.12.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację energii elektrycznej MOS3.S.26.11.22

Draft umowy Konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.11.22

Zapytanie ofertowe konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.11.22

Formularz ofertowy Konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.11.22

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.09.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Usługi ochrony MOS3.S.26.07.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dystrybucję energii elektrycznej MOS3.S.26.10.22

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego konserwacja instalacji elektrycznej MOS3.S.26.08.22

Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty olej opałowy MOS 3.S.26.06.22

Formularz ofertowy Konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.08.22

Draft umowy Konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.08.22

Zapytanie ofertowe konserwacja instalacji elektrycznych MOS3.S.26.08.22

Formularz ofertowy Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej MOS3.S.26.10.22

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej MOS3.S.26.10.22

Formularz ofertowy olej opałowy MOS3.S.26.06.22

Draft umowy olej opałowy MOS3.S.26.06.22

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego MOS3.S.26.06.22

Formularz ofertowy Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.09.22

Oświadczenie do zapytania o Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.09.22

Draft umowy świadczenie usług BHP MOS3.S.26.09.22

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług BHP MOS3.S.26.09.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.05

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Konkursowej Karty paliwowe MOS3.S.26.04.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Karty paliwowe MOS3.S.26.04.22

Draft umowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.05.22

Formularz ofertowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.05.22

Zapytanie ofertowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych MOS3.S.26.05.22

Formularz ofertowy Karty paliwowe MOS3.S.26.04.22

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe MOS3.S.26.04.22

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego MOS3.S.26.03.22(1)

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego MOS3.S.26.03.22

Formularz ofertowy olej opałowy MOS3.S.26.03.22

Draft umowy olej opałowy MOS3.S.26.03.22

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego MOS3.S.26.02.22

Zapytanie ofertowe na Dostawę oleju opałowego lekkiego MOS3.S.26.02.22

Formularz ofertowy olej opałowy MOS3.S.26.02.22

Draft umowy olej opałowy MOS3.S.26.02.22

Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego MOS3.S.26.01.22 z dnia 14.02.2022 r.(1)

Zapytanie ofertowe DDiD MOS3.S.26.01.22

Formularz ofertowy DDiD MOS3.S.26.01.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usług ochrony na 2022 rok

Zapytanie ofertowe ochrona MOS3.S.26.09.21

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 ochrona MOS3.S.26.09.21

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowgo z dnia 22.12.2021 r. usługi ochrony

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na 2022 rok z dnia 30122021

Formularz ofertowy Karty paliwowe z dnia 30122021

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego z dnia 22.12.2021r. karty paliwowe

Zapytanie ofertowe OCHRONA na 2022 rok

Formularz ofertowy Karty paliwowe

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na MOS3.S.26.06.21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. konserwacji instalacji elektrycznej 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. IODO 2022

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. usługi DDiD

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. karty paliwowe

Zapytanie ofertowe konserwacja instalacji elektrycznych 2022 rok

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na 2022 rok

Zapytanie ofertowe na Dostawę oleju opałowego lekkiego w 2022 roku

Zapytanie ofertowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2022 roku

Zapytanie ofertowe na usługi DDiD w 2022 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji IODO

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowgo z dnia 16.11.2020 r pełnienie funkcji IODO

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dezynsekcją, dezynfekcją i deratyzacją

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z naprawą oraz konserwacją instalacji elektrycznych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z bezgotówkowym zakupem paliw ciekłych za pośrednictwem kart paliwowych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dostawą i sprzedażą artykułów biurowych oraz środków czystości

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dostawą i sprzedażą oleju opałowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.karty paliwowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 usługa ochrony

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2020 konserwacja instalacji elektrycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2020 dezynsekcja

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2020 IODO

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 olej opałowy

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 karty paliwowe

Zał Nr 1 Formularz cenowy do zapytania ofertowego art. biurowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 artykuły biurowe

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2020 odpady komunalne

Sprawozdanie finansowe MOS nr 3 w Warszawie za 2019 :
https://dbfosrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawozdania_finansowe/2019.htm 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy i sprzedaży artykułów biurowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy i sprzedaży artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019 olej opałowy

ZAL1 Formularz cenowy do zapytania ofertowego art.biurowe

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019 artykuły biurowe

nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ochrony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. konserwacji instalacji elektrycznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji

Zapytanie ofertowe na konserwację instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe na dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację

Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IInformacja dla Wykonawców

Odpowiedzi na pytania 5

Odpowiedzi na pytania 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1.10.2018

Zmieniony Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna

Zmieniony Załącznik nr 1 projekt wykonawczy cd_

Zmieniony Załącznik nr 1 projekt wykonawczy

Modyfikacja SIWZ_1.10.2018

Modyfikacja SIWZ_1.10.2018Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27.09.2018

Modyfikacja SIW z 27.09.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 8 WYKAZ ROBÓT Z KIERO. BUDOWY

OGŁOSZENIE 500229127 - N - 2018

MODYFIKACJA SWIZ

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

odwołanie do KIO - Ricco Polska Sport Sp. z o.o

Odpowiedzi na pytania 2

SIWZ MODYFIKACJA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

 

Ogłoszenie nr 615546-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. J. Kusocińskiego:

Remont Boiska Piłkarskiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego; ul. Międzyparkowa 4,
Warszawa; dz. nr ew. 18, obręb 5-02-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 projekt wykonawczy

ZAŁĄCZNIK NR 1. cd

ZAŁĄCZNIK NR 1. cd

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr. 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr. 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr. 6 Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik nr. 7 Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr. 8 Wykaz robót z kiero. budowy

Załącznik nr. 9 oświadczenie kierownika budowy

Załącznik nr. 10 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr. 11 Wzór umowy

Załącznik nr. 12 harmonogram

Załącznik nr. 13 oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę