Rejestr i ewidencja

Rejestr zamówień publicznych do wartości 30 000 zł

Adres: 00-208 Warszawa, ul. Miedzyparkowa 4
Osoba kontaktowa: Ewelina Bołtruczyk
Numer telefonu: 22 831-17-66

Uwagi

Rejestr jest jawny z wyłączeniem pozycji dotyczących umów z osobami fizycznymi zawierającymi dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926.