INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - 29.08.2019

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. J. Kusocińskiego
Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

samodzielne stanowisko pracy / specjalista do spraw organizacji
MOS3. FK.111.01.19 ogłoszenie z dnia 01.08.2019 r.

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista do spraw organizacji wybrany został
Pan Damian Miecznikowski zam. Warszawa

Uzasadnienie: Kandydat spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i praktyką w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku pracy.

Dyrektor
Marek Krzywicki
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r.