Innowacje pedagogiczne

MOS nr 3 prowadzi szereg innowacyjnych programów oświatowo sportowych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

MOS Śródmiescie CUP - Ma charakter cyklicznych turniejów piłki nożnej, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Turniej w zależności od rangi ma zasięg terytorialny lub ogólnopolski. Dla uczestników spoza Warszawy, organizowana jest wycieczka po kulturalnych atrakcjach miasta. Uczestnicy zajęć MOS nr 3 pełnią na nich role nieformalnych przewodników po swoim mieście.

Akademia AMP FUTBOL Varsovia - Projekt pod nazwą Akademia Amp Futbol Varsovia ma umożliwić uczestnictwo w regularnych treningach i grę w piłkę nożną wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi, które do tej pory takiej możliwości nie miał. Rekrutacja jest stale otwarta, a zgłaszać mogą się wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Najważniejszym kryterium jest chęć do gry w piłkę, ponieważ ideą Akademii jest "piłka nożna dla wszystkich".Chcielibyśmy z naszym przesłaniem trafić do każdej grupy dzieci, które choć mogą chodzić o kulach, bądź też mieć zaniki mięśniowe, czy inne rodzaje niepełnosprawności ruchowych, to w snach marzą o byciu jak zawodnicy z kadry narodowej. Chcemy tymi zajęciami przybliżyć im przeżycia sportowców, ale także rozwijać ich umiejętności piłkarskie, co może okazać się dla nich fantastyczną przygodą.


Od małego na całego - Program profilaktyczny ''Od Małego na Całego'' w swoich założeniach przyjmuje charakter uprzedzający. Adresowany jest do dzieci uczących się w śródmiejskich placówkach oświatowych. Program opiera się na zwiększeniu świadomości zagospodarowania czasu wolnego, inicjowaniu i wspomaganiu czynników chroniących oraz edukacji normatywnej związanej z uczestnictwem w kulturze fizycznej ( sporcie, rekreacji, turystyce), Zajęcia realizowane w ramach programu przyjmą formę zajęć ruchowych oraz rozmów moderowanych prowadzącego z uczniami w czasie ich trwania. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych z klas 0-III. Objętych zostanie 10 placówek z dzielnicy Śródmieście. Zajęcia mają formę gier i zabaw ruchowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość ich modyfikacji, tak by dziecko potrafiło wykorzystać zdobytą wiedzę poza szkołą, a poznane zabawy zaproponować rówieśnikom na podwórku.

Przedszkole strzela gole - Program realizowany we współpracy z placówkami przedszkolnymi mieszczącymi się na terenie dzielnicy Śródmieście. Realizacja przebiega dwutorowo. Pierwszy etap to zajęcia wprowadzające odbywające się na terenie przedszkola biorącego udział w programie. Nauczyciele MOS nr 3 odwiedzają przedszkola i wprowadzają dzieci w świat sportu, poprzez gry i zabawy ruchowe. Drugi etap to impreza rekreacyjno - sportowa podczas, której dzieci poznają i uczą się rywalizacji sportowej w duchu fair play. Idea imprezy to bez wynikowa formuła zawodów, w której wszystkie dzieci zostają nagrodzone za włożony wysiłek.

Graj jak Robert Lewandowski - Turnieje piłki nożnej nawiązujące swą nazwą do osoby najsłynniejszego wychowanka MOS nr 3, Robert Lewandowski. Turnieje wyróżniają się bez wynikową formułą. Turniej w zależności od pory roku ma różny zasięg terytorialny. Zimą biorą udział drużyny z województwa mazowieckiego, podczas letniej edycji zapraszane są zespoły z terenu całej Polski. Dla uczestników spoza Warszawy, organizowana jest wycieczka po stolicy. Zawodnicy z MOS nr 3 pełnią na nich role nieformalnych przewodników po swoim mieście.

Varsovia Dreams -to turniej piłki nożnej skierowane do najmłodszych chłopców. Każdy z nich marzy, żeby zostać słynnym piłkarzem utożsamia się ze swoimi piłkarskimi idolami co daje motywację do uprawiania sportu. Podczas cyklu rozgrywek organizowanych przez MOS nr 3 chłopcy występują w drużynach o nazwach pochodzących od najlepszych europejskich klubów oraz reprezentacji narodowych.

Varsovia Handball Piknik - jest to cykliczny turniej piłki ręcznej rozgrywany na boiskach trawiastych na podobieństwo turniejów rozgrywanych w krajach zachodnich. Najlepszym takim przykładem jest turniej INTERMNIA WORLD CUP we Włoszech. Impreza połączona jest z piknikiem i wieloma licznymi atrakcjami dla wszystkich uczestników.

Wiosenny bieg osób niepełnosprawnych - impreza organizowana przy współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 105.

Obozy dla dzieci - Co roku w ramach akcji letniej i zimowej realizowane są przez kluby przynależące do MOS 3 obozy sportowe i kolonie rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Głównym ich celem jest integracja młodzieży, wszechstronne poznanie kraju i rozwój fizyczny poprzez aktywny wypoczynek.

WOM - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w ramach współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym jest współorganizatorem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na każdym etapie edukacyjnym w piłce nożnej i piłce ręcznej . Zawody organizowane są na szczeblu śródmiejskim i warszawskim gdzie występują reprezentacje poszczególnych dzielnic.

[/html][/fluid]