Rekrutacja

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły, ale także placówki wychowania pozaszkolnego, które proponują profesjonalne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wielu miejscach Warszawy.

Placówkami wychowania pozaszkolnego nazywamy: pałac młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, ognisko artystyczne oraz pozaszkolne placówki specjalistyczne ulokowane poza Warszawą.

Warszawskie placówki proponują zajęcia artystyczne i sportowe, organizują imprezy plenerowe
i środowiskowe, festyny, w tym integracyjne, warsztaty, happeningi, akcje, konkursy, igrzyska, turnieje, festiwale, wystawy, festiwale, przeglądy, wernisaże, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki czy konferencje. Placówki oferują możliwość obcowania z kulturą, oferują pomoc w nauce szkolnej, prowadzą programy profilaktyczne. Zajęcia organizowane są w wyspecjalizowanych pracowniach i na nowoczesnych placach zabaw. Fachowi instruktorzy, motywują i uczą, budzą talenty, rozwijają zdolności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania zainteresowań.

Po zmianach w prawie oświatowym, dotyczącym między innymi rekrutacji do placówek oświatowych,
Biuro Edukacji wprowadziło nabór do placówek wychowania pozaszkolnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, który umożliwia w wygodny sposób zapisy na zajęcia pozalekcyjne.
Rekrutacja jest prosta! Wystarczy zalogować się na stronie internetowej wybranej placówki, zapoznać się z ofertą rekrutacji na zajęcia na rok szkolny 2024/2025, wprowadzić dane dziecka lub swoje, jeśli masz 18 lat i wybrać dowolną liczbę interesujących zajęć!

Informacje dotyczące rekrutacji takie jak harmonogram rekrutacji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się w poniższym linku:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Rekrutacja na zajęcia MOS Nr 3 będzie prowadzona poprzez system elektroniczny.

Oferta placówki na rok 2024/2025 dostępna będzie na stronie od godz. 12:00 , 7 maja :

http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/index.shtml