INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - 6.09.2019

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. J. Kusocińskiego
ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

samodzielne stanowisko pracy - sekretarz szkoły
MOS3. FK.111.02.19 ogłoszenie z dnia 06.08.2019 r.

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko
Sekretarz szkoły zostali wybrani:

Pan Jakub Grabowski zam. Warszawa
Pani Jagoda Lasek zam. Warszawa

Uzasadnienie: Kandydaci spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze

Dyrektor
Marek Krzywicki
Warszawa, dnia 06 września 2019 r.